Våra tjänster

Våra tjänster ligger inom tre områden

  • Renovera hos privata husägare och hos företag
  • Montera inredningar
  • Bygga nytt

Jag samarbetar nära med Innertavle Bygg AB och Rickard Eriksson i alla byggprojekt. Min specialitet är att montera butiksinredningar och andra typer av företagssnickerier. Rickard Erikssons specialitet är renovering. Vi är också duktiga på att bygga nytt och kompletterar varandra på ett optimalt sätt. Därför tar vi alltid på oss uppdragen tillsammans.

Ett uppdrag börjar bäst genom att vi på plats går igenom och diskuterar vad som skall göras. Det naturliga underlaget är en ritning men vi kan också tillsammans göra en byggskiss.  Det är bra om du i förväg har kollat behovet av bygglov.