Bygglov och bygglovsprocessen

Innan du påbörjar en renovering eller nybyggnation måste du ta reda på om det krävs bygglov.

 

Skatteverkets information om ROT-avdrag

ROT är ett skatteavdrag du kan få på arbetskostnader upp till 50 000 kr per år för renovering, underhåll eller ombyggnad hemma.